14.02.2011
WYNIKI I KONKURSU LITERACKIEGO NA BAJKĘ DLA DZIECI

Z podziękowaniem za cierpliwość, bo jesteśmy w zwłoce w odniesieniu do regulaminowego terminu rozstrzygnięcia, i z ogromną radością, podajemy nazwiska laureatów oraz tytuły utworów, które zostały nagrodzone w I Konkursie Fundacji Foster na bajkę dla dzieci. Oto werdykt Jury (patrz: werdykt Jury z uzasadnieniem)

W kategorii utworów nadesłanych przez osoby pełnoletnie przyznano:

I miejsce:

Maja Starakiewicz, Muzyka Fruwającej Ryby

II miejsce ex aequo:

Sabina Bobran, Jeżozwierz i Różyk

Michał Erazmus, Królicze serce

Wyróżnienia:

  1. Piotr Rowicki, Śpiący królewicz
  2. Katarzyna Czarnecka, Czarna bajka
  3. Stanisław Plenzler, Bajka o Czarnym Kocie, co pecha przynosi
  4. Marian Kowalski, O marzeniu bibliotekarza
  5. Urszula Kozłowska, Całkiem nowa bajeczka 
  6. Aleksandra Balcerak, Niebieskie drzewo
  7. Tomasz Śmigielski, To
  8. Michał Zaremba, Trzy ziarenka fasoli.

W trakcie konkursu zdecydowaliśmy, że teksty autorów niepełnoletnich będą podlegały odrębnej ocenie. I tak oto powstała lista zwycięzców w tej kategorii (patrz: werdykt Jury z uzasadnieniem):

I miejsce:

Weronika Prus, Bajka o dobrym, ale samotnym rybaku

Wyróżnienia:

Oliwia Dreczka, Papugi Oliwii

Sara Brózdowska, Historia Bandarusa i krasnala

Jakub Michałowski, Krzak róży

Z Autorami lub ich przedstawicielami (w przypadku Autorów niepełnoletnich) będziemy kontaktować się telefonicznie bądź mailowo w najbliższych dniach.

Nagrodzone teksty reprezentują wysoki poziom literacki, są oryginalne, niosą ważne dla dzieci treści. Jury wielokrotnie zaznaczało, że '(...) największą trudność sprawiło [nam] dostosowanie się do zapisanego w regulaminie konkursu kryterium gatunku literackiego (definicji bajki), ponieważ pojęcie "bajki" w odniesieniu do literatury dziecięcej jest szerokie i wieloznaczne, właściwie do dziś nie do końca ściśle zdefiniowane. Teksty nadesłane na konkurs potwierdziły ten stan rzeczy - fascynujące i ciekawe było bogactwo form i gatunków (bajeczka, przypowiastka, powiastka, bajka zwierzęca, bajka dydaktyczna, filozoficzna). Wobec powyższych wątpliwości za najważniejsze kryterium oceny [Jury uznało] wartość literacką, oryginalność ujęcia tematu, swobodę kreacji świata, wagę podjętego problemu i sposób prezentacji tzw. morału (bez dosłowności)'. Do takiego podejścia do oceny utworów przychyliła się Fundacja.

Intencją Fundacji jest opublikowanie wzmiankowanych tekstów w formie książkowej, by zaprezentować je szerszej publiczności, bo na to zasługują, a także bo powinny cieszyć i dzieci, i ich rodziców. O pracach i postępach w tym zakresie będziemy informowali Zainteresowanych. Jednocześnie zdecydowaliśmy, że nie będziemy prezentować nagrodzonych tekstów na stronie domowej Fundacji przed datą ich oficjalnej publikacji inaczej, niż (i to tylko ewentualnie) w bardzo krótkich fragmentach, zachęcających do dalszej lektury. Bo czytać je warto!

Jury w werdykcie powołało dodatkowo tytuły tych utworów, które prezentowały - w opinii Jury - wysoki poziom literacki i ciekawą tematykę, a nie znalazły się wśród regulaminowo nagrodzonych lub wyróżnionych tekstów. Uzupełniamy werdykt o nazwiska Autorów:

Cezary Dobies, Mrówka i pies

Dorota Dziedzic, Choroba słońca

Elżbieta Janikowska, Mały olbrzym

Magdalena Stencel, O wróżce z Krainy Pięciu Jezior

Marcin Czeczko, Elf, który nie miał domu

Monika Redlińska, Bajka o kieleckich elfach

Sebastian Wiktorski, Wielbłąd

Patrycja Wojtkowiak, O pąkli, która chciała podróżować

Zdecydowaliśmy się wspomnieć o tej twórczości w dowód tego, że nie umknęła naszej uwadze: wspomniane utwory stanowią doskonałą wizytówkę Autorów, powinny być powodem dumy i osobistej satysfakcji.

Jeszcze raz dziękujemy Autorom nagrodzonym, wyróżnionym i tym wszystkim, którzy wzięli udział w naszym konkursie. Ilość nadesłanych prac świadczy o ogromnej potrzebie przekazywania najmłodszym ważnych dla nas treści. Może też o chęci dzielenia się własną twórczością. A może dowodzi także, że potrzebne są podobne naszej inicjatywy - i że ten pierwszy konkurs nie powinien być ostatnim.

[AG]