14.11.2019

Otrzymaliśmy nieco spóźnione sprawozdanie Politechniki Gdańskiej z wykorzystania sprzętu, którego zakup dotowała Fundacja. Czy jesteśmy dumni?

Bardzo. Wielkie rzeczy dzieją się na tym sprzęcie. Choć część tytułów prac magisterskich i doktorskich, które powstają w oparciu o badania prowadzone dzięki temu sprzętowi, wymagałaby tłumaczenia na język potoczny, podzielimy się osiągnięciami. Nie sprzętu, ale mądrych ludzi, którzy na nim pracują.

A oto przegląd, co zadziało się w ciągu ostatniego półrocza na poszczególnych aparatach.

Spektrometr mas

 • Analiza produktów metabolizmu koniugatów parasoli molekularnych z inhibitorami enzymatycznymi w ekstrakcie bezkomórkowym Candida albicans. Efekty: Praca dyplomowa magisterska (egzamin dyplomowy odbył się w lipcu 2019) oraz przyszła publikacja w czasopiśmie z listy JCR (manuskrypt w przygotowaniu).
 • Analiza chemiczna składu galasów dębu. Efekt: publikacja: Bilek M., Kozłowska-Tylingo K., Gostkowski M., Staniszewski P., Galasy rodzimych gatunków dębu jako potencjalny surowiec garbnikowy. Manuskrypt wysłany do redakcji czasopisma Sylwan.
 • Analiza MS związków badanych w Katedrze Chemii Organicznej oraz w Katedrze Biotechnologii i Technologii Żywności. Efekty: przyszłe publikacje
 • Wykorzystanie w dydaktyce: zajęcia ze studentami kierunku Inżynieria Biomedyczna, specjalność: Chemia w medycynie.

Mikroskop konfokalny

Zespół S. Milewskiego

 • Analiza kinetyki wnikania fluorescencyjnych pochodnych koniugatów parasoli molekularnych, peptydów penetrujących i acylowych pochodnych układów typu „trimethyl lock” z inhibitorami enzymatycznymi do komórek drożdżaków z rodzaju Candida. Efekty: Praca doktorska (w przygotowaniu), dwie przyszłe publikacje w czasopismach z listy JCR (manuskrypty w przygotowaniu). Zespół E. Augustin
 • Badanie procesu wnikania niesymetrycznych bisakrydyn (UAs), kropek kwantowych (QD) oraz ich koniugatów do komórek nowotworowych (H460 i HCT116) i prawidłowych (MRC-5 i CCD 841 CoN).
 • Badanie wewnątrzkomórkowej dystrybucji niesymetrycznych bisakrydyn (UAs), kropek kwantowych (QD) oraz ich koniugatów w komórkach nowotworowych (H460 i HCT116) i prawidłowych (MRC-5 i CCD 841 CoN).

Efekty: manuskrypt publikacji wysłanej druku w czasopiśmie z listy JCR

Zespół M. Serockiego

 • Obrazowanie, wewnątrzkomórkowa lokalizacja interesujących nas białek w komórkach nowotworowych utrwalonych i wybarwionych z użyciem dedykowanych przeciwciał skoniugowanych z fluorochromami np. z rodziny AlexaFluor lub DyLight.
 • Obrazowanie przeżyciowe komórek nowotworowych niosących konstrukty interesujących nas białek skoniugowane z białkami fluorescencyjnymi (białka szelterynowe połączone z białkami fluorescencyjnym takimi jak GFP, mScarlet).

  Efekty: a) praca magisterska (egzamin dyplomowy we wrześniu 2019); b) trzy prezentacje na międzynarodowych konferencjach międzynarodowych; c) dwa manuskrypty publikacji w czasopismach z listy JCR (w przygotowaniu).

 • Wykorzystanie w dydaktyce: zajęcia ze studentami kierunku Biotechnologia w ramach przedmiotów Biologia Komórki i Biologia Komórki Nowotworowej

Zestaw chromatograficzny FLASH

Synteza i oczyszczanie koniugatów parasoli molekularnych, peptydów penetrujących i acylowych pochodnych układów typu „trimethyl lock” i ich fluorescencyjnych pochodnych.

Efekty: a) dwie prace dyplomowe magisterskie (egzaminy dyplomowe w czerwcu i wrześniu 2019); b) komunikat na międzynarodowej konferencji naukowej; c) realizacja projektu doktorskiego mgr inż. M. Nowaka; d) dwie przyszłe publikacje w czasopismach z listy JCR (manuskrypty w przygotowaniu).

We wszystkich wymienionych powyżej publikacjach umieszczone będą podziękowania dla Fundacji FOSTER.