11.04.2018
Nasi Stypendyści z Biotechnologii PG

Z przyjemnością informujemy, że dokonaliśmy wyboru czwórki stypendystów Fundacji FOSTER na semestr letni br. Jednocześnie przepraszamy za zwłokę w ogłoszeniu nazwisk stypendystów: tym razem pochylaliśmy się nad Państwa problemami zdrowotnymi, które występują często obok trudnej sytuacji materialnej. Zdecydowaliśmy jednak, że musimy trzymać się w pierwszej kolejności kryteriów regulaminowych. Wszystkim Studentom w trakcie rehabilitacji i leczenia życzymy wszelkiej pomyślności, bo zdrowie jest najważniejsze. Nie możemy jednak decydować o przekazaniu środków, kierując się tylko … empatią, choć czasem chcielibyśmy.

W tym semestrze aplikowało ośmioro kandydatów. Wszyscy, którzy złożyli wnioski, spełnili kryteria regulaminowe i z radością przyznajemy wybranej czwórce nasze skromne dofinansowanie. Przy niejednokrotnie bardzo trudnej lub trudnej sytuacji materialnej lub/ i życiowej legitymują się bardzo dobrymi wynikami w nauce.

W tym semestrze stypendium Fundacji FOSTER otrzymają Państwo:

  1. Karolina Dombkowska
  2. Marzena Rzepczyńska
  3. Paweł Serafin
  4. Marlena Walasiewicz

Składamy serdeczne gratulacje, liczymy, że wyniki naukowe aktualnych stypendystów w tym semestrze będą równie dobre lub lepsze niż te, którymi kierowaliśmy się w wyborze.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o stypendium Fundacji FOSTER w kolejnych edycjach.