11.04.2017
Stypendyści w semestrze letnim 2017

W chwili, gdy rozważaliśmy wygaszanie stypendiów, ponieważ w ubiegłym semestrze wpłynęło bardzo mało podań, zasypaliście nas Państwo (lub może Panie!) aplikacjami. Tym razem do rozpatrzenia otrzymaliśmy 13 podań, a wsparcia możemy udzielić tylko czwórce wybranych Stypendystów.

Stypendystami semestru letniego 2017 zostają:

Marta Antosiak,
Paulina Esa,
Marta Jancz,
Sylwia Jonczak.

Serdecznie gratulujemy!

Postanowiliśmy dać szansę w pierwszej kolejności tym, którzy dotąd nie otrzymali od nas pomocy, a mają trudną sytuację materialną. Mieszkają w odległych miejscowościach, nie dających perspektyw na poprawę kondycji finansowej w domach rodzinnych, zatem zdani są przede wszystkim na siebie. Przy tym świetnie się uczą, co zawsze w takich niełatwych warunkach bytowych musi budzić podziw.

Przy tym, proszę zrozumieć, że najchętniej nie odmawialibyśmy wsparcia nikomu z aplikujących – wszyscy w codziennym życiu borykają się z trudnościami. Nie traćcie Państwo ducha. Mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach programu stypendialnego będą Państwo starali się o przyznanie naszego stypendium. Ponadto informujemy, że Fundacja w wyjątkowo dramatycznych sytuacjach dysponuje jeszcze jednym programem pomocowym - tzw. stypendium dedykowanym, o które można się ubiegać w dowolnym czasie w ciągu roku akademickiego.