05.04.2017
Rekrutacja do programu stypendialnego "Klasa"

Zwróciła się do nas Fundacja BGŻ BNP Paribas z prośbą o rozpowszechnienie następującej informacji (co czynimy z przyjemnością).

Fundacja BGŻ BNP Paribas prowadzi rekrutację do XV edycji programu Klasa. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych, którzy bardzo dobrze się uczą, a jednocześnie pochodzą z mniejszych miejscowości i znajdują się w sytuacji materialnej utrudniającej im realizację życiowych planów i marzeń. Formularz aplikacyjny dostępny jest na stronie www.fundacja.bgzbnpparibas.pl. Rekrutacja trwa do 15 kwietnia 2017 r.

"Klasa" to 4-letnie stypendium obejmujące 3 - letnie wsparcie finansowe w trakcie nauki w jednym z 5 renomowanych liceów w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie oraz stypendium na I roku studiów. W ramach stypendium każdy uczestnik programu ma zapewniony pobyt w internacie oraz pełne wyżywienie. Otrzymuje podręczniki i comiesięczne kieszonkowe. Bierze udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych. Stypendyści programu są pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.

W Fundacji BGŻ BNP Paribas, podobnie jak w Państwa organizacji, wspieramy rozwój młodych talentów. W związku z tym będziemy wdzięczni za pomoc w dotarciu do potencjalnych odbiorców poprzez opublikowanie przesyłanej w załączniku informacji prasowej na Państwa stronie internetowej bądź w mediach społecznościowych.