02.12.2016
Antoś Wantoch-Rekowski otrzymuje Stypendium dedykowane Fundacji FOSTER

Z radością informujemy, że dokładnie w rok po przyznaniu naszego pierwszego stypendium dedykowanego kolejne otrzymuje nie kto inny, a rodzony brat Stanisława, Antoni Wantoch-Rekowski. Zmotywowany dobrymi wynikami brata w nauce podjął trud i sam przysłał nam świadectwo z czerwonym paskiem. Antoś jest bardzo dobrym uczniem, a przy tym zdolnym, życzliwym, mądrym chłopcem.

Sytuacja jego rodziny nie uległa zmianie, nadal znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Przypominamy: rodzina Wantoch-Rekowskich prowadzi gospodarstwo rolne w Raduniu k. Dziemian, a na utrzymaniu rodziców jest czwórka dzieci. Jedna z sióstr Antosia jest niepełnosprawna. Mama czwórki rodzeństwa rok temu zwróciła się do naszej Fundacji z prośbą o wsparcie dla starszego syna, w tym roku młodszy poprosił o nie z własnej inicjatywy. Pisemnie prośbę tę potwierdziła Mama chłopca.

Tego typu dofinansowanie mieści się w misji naszej Fundacji i w zasadzie od początku istnienia rozważaliśmy przeznaczenie pewnej części budżetu na takie właśnie, szczególne sytuacje. We wrześniu ub. roku uruchomiliśmy program o charakterze ciągłym (patrz: regulamin stypendium dedykowanego Fundacji FOSTER) i Antoś jest jego drugim beneficjentem.