15.04.2016
Nasi Stypendyści z Biotechnologii PG

Z przyjemnością informujemy, że dokonaliśmy wyboru czwórki stypendystów Fundacji FOSTER na semestr letni br. Jednocześnie przepraszamy za zwłokę w ogłoszeniu nazwisk stypendystów - sezon chorobowy nadal trwa.

W tym semestrze aplikowało siedmiu kandydatów. Wszyscy, którzy złożyli wnioski, spełnili kryteria regulaminowe i z radością przyznajemy wybranej czwórce nasze skromne dofinansowanie. Przy niejednokrotnie bardzo trudnej lub trudnej sytuacji materialnej lub/ i życiowej - którą kierujemy się w pierwszej kolejności z uwagi na status Fundacji (OPP) - legitymują się bardzo dobrymi wynikami w nauce.

W tym semestrze stypendium Fundacji FOSTER otrzymają Państwo:

  1. Cieloszczyk Magdalena
  2. Kisielewska Anna
  3. Edyta Niska
  4. Magdalena Piotrowska

Składamy serdeczne gratulacje, liczymy, że wyniki naukowe aktualnych stypendystów w tym semestrze będą równie dobre lub lepsze niż te, którymi kierowaliśmy się w wyborze.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o stypendium Fundacji FOSTER w semestrze zimowym 2016/2017 r.