28.10.2015
Stypendia naukowe dla studentów Biotechnologii 2015/2016

Fundacja Wspierania Inicjatyw Twórczych i Naukowych FOSTER (Fundacja FOSTER) informuje o wznowieniu programu stypendialnego w roku akademickim 2015/2016. W semestrze zimowym mamy kolejne 4 stypendia dla studentów Biotechnologii Wydziału Chemicznego PG. Stypendia Fundacji mają na celu wsparcie finansowe młodych i zdolnych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej; pochodzących z małych miejscowości, terenów wiejskich i studiujących na naszym Wydziale. Stypendium przyznawane jest na jeden semestr z możliwością przedłużenia na kolejny.

Kryteria

  1. Studenci II-V roku
  2. Osiągający dobre wyniki w nauce
  3. Znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej
  4. Pochodzący z małych miast lub terenów wiejskich

Wymagania formalne

  1. Złożenie pisemnego podania wraz z uzasadnieniem (w podaniu bardzo prosimy podać adres e-mail)
  2. Średnia ocen potwierdzona przez Dziekanat

Termin

Wystarczy złożyć podanie do 16 listopada br. z dopiskiem Stypendia Fundacji FOSTER. Komisja stypendialna rozpatrzy podania w terminie nie później niż do dnia 30 listopada 2015.