16.03.2014
Stypendia naukowe dla studentów Biotechnologii

Fundacja Wspierania Inicjatyw Twórczych i Naukowych FOSTER (Fundacja FOSTER) informuje o kolejnych 4 stypendiach w ramach programu stypendialnego skierowanego do studentów Biotechnologii Wydziału Chemicznego PG. Wystarczy złożyć podanie do końca marca br. Stypendia Fundacji mają na celu wsparcie finansowe młodych i zdolnych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej; pochodzących z małych miejscowości, terenów wiejskich i studiujących na naszym Wydziale. Stypendium przyznawane jest na jeden semestr z możliwością przedłużenia na kolejny.

Kryteria

  1. Studenci II-V roku
  2. Osiągający dobre wyniki w nauce
  3. Znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej
  4. Pochodzący z małych miast lub terenów wiejskich

Wymagania formalne

  1. Złożenie pisemnego podania wraz z uzasadnieniem (w podaniu bardzo prosimy podać adres e-mail)
  2. Średnia ocen potwierdzona przez Dziekanat

Termin
Podania należy składać do dnia 31 marca 2014 (w Dziekanacie) z dopiskiem Stypendia Fundacji FOSTER. Komisja stypendialna rozpatrzy podania w terminie nie później niż do dnia 10 kwietnia 2014.

Stypendyści dodatkowo będą proszeni o nadesłanie do Fundacji krótkiego życiorysu wraz ze zdjęciem w formacie cyfrowym. Niniejsze materiały niezbędne są do sporządzenia dokumentacji projektów Fundacji, a ponadto - za wcześniejsza zgodą zainteresowanych - zostaną opublikowane na stronie Fundacji w dziale Sylwetki.