15.02.2014

Dotychczas nasz wspinaczkowy ambasador, Mateusz Haładaj, w wyniku sierpniowego konkursu (patrz news poniżej) otrzymał od Fundacji quasi-stypendium sportowe - jednorazowe wsparcie (faktycznie: darowiznę) na realizację wybranego projektu wspinaczkowego. W chwili obecnej pragniemy ogłosić regulamin stypendialny umożliwiający nam wspieranie wspinaczy aspirujących do wyższego poziomu sportowego. Warunkiem otrzymania stypendium jest spełnienie kryteriów określonych regulaminem i zatwierdzonych przez Radę Fundacji oraz złożenie stosownego wniosku. Wnioski przyjmowane są w systemie ciągłym - Fundacja będzie wypłacała określoną miesięczną kwotę stypendium nie więcej niż dwóm kandydatom w tym samym czasie przez okres 3 lub 6-miesięcy. Decyzja o przyznaniu stypendium leży w gestii Komisji stypendialnej złożonej z członków Rady Fundacji. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na przyznanie stypendium są bieżące plany i projekty realizowane w Fundacji oraz kondycja finansowa organizacji.


29.08.2013

Konkurs na "Stypendium sportowe" Fundacji FOSTER: wsparcie finansowe dla osoby uprawiającej wspinanie sportowe

Niniejszym, z dniem 29 sierpnia 2013 r. ogłaszamy KONKURS na "STYPENDIUM SPORTOWE" FUNDACJI FOSTER.

W związku z faktem, iż wśród celów statutowych Fundacji FOSTER mieści się wspieranie i promocja działalności związanej z aktywnością ruchową w różnych dziedzinach sportu i propagującej zdrowy tryb życia oraz promowanie osób szczególnie uzdolnionych w różnych dyscyplinach sportu, postanowiliśmy ogłosić konkurs, w którym wybranemu, jednemu kandydatowi - sportowcowi, wyróżniającemu się w dziedzinie, która leży na sercu Fundacji, zostanie przyznane wsparcie finansowe w łącznej wysokości 3000 PLN.

Osoby zaangażowane w działalność Fundacji FOSTER są pasjonatami wspinaczki, szczególnie wspinaczki skalnej. Znając tę dyscyplinę od podszewki, postanowiły zainteresować nią szersze grono. Wspinanie - w naszym przekonaniu - stanowi doskonały sposób na życie z pasją. Uczy samodyscypliny, wymaga samodoskonalenia się. Kształtuje charakter. W związku z licznymi wyjazdami, które wiążą się z tą dyscypliną sportu, uprawianą głównie w naturze, wspinanie zaszczepia miłość do przyrody i poszanowanie środowiska naturalnego. Osiąganie w niej zadowalających rezultatów wymaga aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia.

Do konkursu mogą stanąć osoby, które:

  • nie ukończyły 30 roku życia
  • pałają autentyczną pasją do wspinania
  • mają udokumentowane wyniki w skałach w różnych rejonach na poziomie 8b RP (kobiety) i 8c RP (mężczyźni)
  • ich działania nie budzą kontrowersji etycznych w środowisku wspinaczkowym
  • potrzebują wsparcia finansowego na realizację konkretnych, ambitnych projektów i przedsięwzięć skalnych (równocześnie: nie świadczą pracy w oparciu o umowę o pracę, a wynagrodzenie z innych źródeł nie gwarantuje możliwości realizacji zamierzeń)
  • deklarują chęć podniesienia własnego poziomu sportowego
  • ich osiągnięcia cieszą się uznaniem środowiska wspinaczkowego
  • mogą stanowić wzór do naśladowania dla młodzieży przejawiającej zainteresowanie sportem
  • mogą zostać dostrzeżone poza granicami Polski stanowiąc pozytywną wizytówkę polskiego wspinacza

Zaznaczamy, że interesują nas przede wszystkim kandydaci uprawiający wspinaczkę w środowisku naturalnym, nie zaś zawodnicy!

Z wybranym sportowcem zamierzamy zawrzeć umowę darowizny. Kwota wsparcia powinna zostać przeznaczona na szeroko rozumiany rozwój sportowy oraz próbę/realizację ambitnych celów w dziedzinie wspinania sportowego (poprowadzenie trudnej drogi, wytyczenie nowej etc.). W zamian za przyznane na podstawie złożonego podania wsparcie finansowe wybrany kandydat podejmie określone zobowiązania wobec Fundacji: oczekujemy sprawozdania z wykorzystania przyznanych środków stanowiącego swoiste podsumowanie, czy i w jaki sposób wsparcie Fundacji FOSTER przyczyniło się do rozwoju sportowego kandydata. W ramach możliwości, chcielibyśmy również móc zamieszczać materiał fotograficzny z wypraw wspinaczkowych jako ilustrację wspieranego przez nas zdrowego, sportowego trybu życia. Jeśli kandydat publikuje doniesienia na łamach prasy, w tym internetowej, o swoich dokonaniach, chcielibyśmy otrzymywać linki do takich materiałów i móc odsyłać naszych sympatyków do zapoznania się z tymi publikacjami. Od wybranego kandydata wymagamy nadesłania CV ze zdjęciem do działu SYLWETKI.

Termin nadsyłania podań: do 30 września br. Fundacja przedstawi wybranego kandydata nie później niż do 10 października br.

Z czasem nie wykluczamy możliwości stworzenia regularnego stypendium sportowego Fundacji FOSTER przyznawanego w oparciu o stworzony przez nas regulamin.

03.10.2013

Nasz wspinaczkowy ambasador

Z opóźnieniem donosimy, że "Stypendium Sportowe" - wsparcie finansowe Fundacji Foster w wysokości 3000 PLN przyznaliśmy jednogłośnie wspinaczowi Mateuszowi Haładajowi (więcej w zakładce Sylwetki). Ogromne wrażenie robią na nas dotychczasowe przejścia naszego stypendysty, a ponieważ wiemy, że jest niezwykle ambitny, trzymamy kciuki za kolejne, trudne prowadzenia.

Steve House "Poza Górą"

W listopadzie 2012 r. Fundacja FOSTER aktywnie poszukiwała wydawcy zainteresowanego zakupem licencji na książkę, która zrobiła na nas ogromne wrażenie. Koniec końców STAPIS, wydawca z wieloletnim stażem w publikowaniu literatury górskiej (seria Literatura górska na świecie) zdecydował się podjąć ryzyko. W listopadzie br. dzięki dofinansowaniu Fundacji ukazała się w polskim tłumaczeniu książka 'Beyond the Mountain' Steve'a House'a, która w 2009 r. zdobyła prestiżową nagrodę Boardman Tasker Prize w dziedzinie literatury górskiej (Mountain Literature). W tym samym roku przyznano jej również laury na Banff Mountain Festival.

Dzięki naszym staraniom książkę tę można nabyć w księgarniach na terenie Polski (polskie wydanie nosi tytuł "Poza Górą", http://www.stapis.com.pl/lit-gorska.html ). W najbliższym czasie napiszemy więcej, ale jesteśmy przekonani, że to ważna lektura, godna polecenia, bo uniwersalna. Mimo, że związana - jak węzłem - z górami, jest traktatem o życiu, życiu pełnym pasji, bez względu na koszty. Może warto uszczęśliwić kogoś w Waszych bliskich egzemplarzem pod choinkę?

Nie zdradzamy naszych planów, ale w zanadrzu ukrywamy dla Was jeszcze jedną górską perełkę. Wkrótce opublikujemy zapowiedź.