25.11.2008
1% PODATKU DLA FUNDACJI FOSTER

Z radością donosimy, że dnia 25 listopada 2008 roku Fundacja Wspierania inicjatyw Twórczych i Naukowych FOSTER uzyskała wpis do rejestru prowadzonego przez KRS przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, Wydział VIII Gospodarczy o nadaniu jej statusu organizacji pożytku publicznego. Tym samym, Fundacja FOSTER będzie uprawniona do otrzymywania wpłat z tytułu odpisów 1% podatku naliczanych w zeznaniach rocznych PIT osób fizycznych za rok 2008. Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych naszą misją i działalnością do przekazywania 1% podatku na rzecz prowadzonej przez nas Fundacji. Jakkolwiek zdajemy sobie sprawę, że Fundacja FOSTER jest organizacją młodą i że dotychczas jej dorobek jest skromny w porównaniu z organizacjami funkcjonującymi znacznie dłużej od nas w przestrzeni publicznej, Państwa wpłaty będą dla nas kapitałem zaufania, którego nie zawiedziemy; dodatkową mobilizacją do kontynuowania przedsięwzięć, które sobie narzuciliśmy dla dobra tych wszystkich, których fascynuje nauka i olśniewa sztuka.

Jeśli chcą Państwo przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji FOSTER, podajemy nasz numer konta bankowego:FORTIS BANK POLSKA SA, 89 1600 1114 0004 0702 1339 5001

Z góry dziękujemy za okazane nam zaufanie i życzliwość!

Z początkiem roku 2009 solennie zobowiązujemy się przygotować dla Państwa do pobrania z naszej strony druki przelewów/wpłat na nasze konto bankowe.

Więcej informacji na temat organizacji pożytku publicznego oraz sposobu przekazywania 1% podatku znajdą Państwo tutaj:

www.jedenprocent.pl
, www.pozytek.ngo.pl

[AG]