Fundacja Wspierania Inicjatyw Twórczych i Naukowych €žFOSTER" działa na podstawie:
- Aktu Ustanowienia Fundacji   z dnia 28 września 2007 r.
- Statutu Fundacji z dnia  4 marca 2011 r. (tekst jednolity)
- Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U 1991 r. Nr 46 poz. 203 z p. zm.)
- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)

 

Sopot 2014 © Design: piotrg.com