23.09.2009 Kontrola ZUS

Przedmiotem kontroli była:

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
  4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

 

Sopot 2014 © Design: piotrg.com