Fundacja Wspierania Inicjatyw Twórczych i Naukowych FOSTER, Andrzeja Struga 1, 81-833 Sopot
NIP: 585-143-68-00 KRS: 0000292136 Regon: 220511411